sparvagenidrott@hotmail.com
Bloggkalender
Blogg
Alliansföreningen
2019-03-08 20:28

Lagt kort ligger
Vid Alliansföreningens årsmöte i går valdes styrelsen utan ändringar från 2018. Claes Swedenstedt ordförande med Ensio Andersson, Sven-Gunnar Hegg och Jan.Erik Nordström som ordinarie ledamöter. Handbollens Kjell Windahl "lurar i vassen" som ersättare.