sparvagenidrott@hotmail.com
 

Spårvägens Orienteringsklubb
I orientering gäller de gamla deviserna fortfarande "Tankens skärpa vid kroppslig möda" (nu även högaktuellt i skolsammanhang) och "Självvald väg förbi skogens hinder". Nu har också sprinterdistanser införts i park- och stadsmiljö. Ett 25-tal medlemmar finns, men medelåldern är hög och man har förvarnat om att klubben kan komma att läggas ned.

Klubbadress
c/o Clevnert, Tureingevägen 76, 125 43 Älvsjö
Telefon: 0708-99 55 27
E-post: ullaclevnert@hotmail.com
Ordförande: Stig Larsson

Kort historik
Klubben bildades 1935 inom Spårvägens Idrottsförening (1919). Under 40- och 50-talen inföll en storhetstid, där Spårvägen var en av de främsta orinteringsklubbarna i landet.1945 deltog man för fösta gången i den prestigefyllda 10-milaorienteringen och efter 10 år låg Spårvägen tvåa efter Goterna i "marathontabellen". 1951 arrangerades för första gången SM i skidorientering med två spårvägare på medaljplats. Alf Kjellman vann med Axel Carlsson som trea. Vid den sista kontrollen var ordningen den omvända. 1990-talet blev också framgångsrikt såväl i orientering som skidorientering. I den senare konstarten erövrades till och med JVM-medaljer. Framgångarna byggde på en bra ungdomsverksamhet.