sparvagenidrott@hotmail.com

Alliansstyrelsen

Ordförande: Anders Johrén, Växlarevägen 77, 170 63 Solna, 070 626 28 26
anders@nyckeltal.se

Vice ordförande: Ensio Andersson, Neptunistigen 28, 165 71 Hässelby mobil 076 632 88 77 ensio.and@gmail.com

Kassör: Claes Swedenstedt, Kungstensgatan 3,
114 25 Stockholm, mobil 070-422 8782
claes.swedenstedt@comhem.se  

Sekreterare:
Jan-Erik Nordström, Flodströmsv 719, 975 94 Luleå
mobil. 0708-10 87 61
jannenordstrom@hotmail.com

Ledamot: Sven-Gunnar Hegg, Vårbergsvägen 141, 127 41 Skärholmen,
mobil 073-398 23 62
sghegg@telia.com

Ersättare: Kjell Windahl, Krogtäppan 124, 137 68 Jordbro
mobil 070-592 93 95
kjell.windahl@gmail.com

E-post: sparvagenidrott@hotmail.com

Hemsida: www.sparvagenidrott.nu