sparvagenidrott@hotmail.com
Orientering
2019-03-13 10:32

Orientering lägger ned
Efter sista arrangemanget "Skinkloppet" vid årsslutet tas den sista skärmen ned. Verksamheten avslutas, medlemmarna är komna till ålder och för få. Under 1940 och -50-talen var orientering en av Spårvägens starkaste sektioner med inte minst framskjutna placeringar på tiomila. "Självvald väg förbi skogens hinder" och " Tankens skärpa vid kroppslig möte" är två deviser inom sporten. Den senare stöts nu och blöts inom skolvärlden. Det är inte längre självklart att eleverna kommer in med rödblommiga kinder efter rasterna. Avvecklingen av verksamheten kommer att ske i samförstånd med Alliansstyrelsen.