sparvagenidrott@hotmail.com
Alliansföreningen
2019-03-17 20:00

Tillfällig återuppståndelse
Änskönt föreningens medlemsblad, Spårvägen Sport, gått till de saligas ängder efter det sista numret 2018 så blir det ändå ännu ett nummer. Redaktören, Lars G. Lindström, blev så upprymd av jubileumsfesten i Münchenbryggeriet att han på stående fot lovade ännu ett nummer på 12 eller 16 sidor enbart ägnade festen.