sparvagenidrott@hotmail.com
Friidrott
2019-03-23 13:55

Rapport från årsmötet
Vid årsmötet för Spårvägen Friidrott omvaldes Andeas Carlborg som ordförande och det blev i övrigt i stort sett samma ledamöter som tidigare. En ledamot hade avsagt sig omval och styrelsen utökades med en person. De nya blev Tobias Lundgren och Lena Örn, båda inom medel och lång, den förre förr och den senare senare, ja till och med än. De tunga posterna utöver ordförandens; Anders Johrén vice ordförande, David Fridell sekreterare och Åke Ruus kassör.