sparvagenidrott@hotmail.com
Friidrott
2019-05-07 12:43

Utmärkelser
Vid årsmötet för Spårvägen Friidrott överlämnade Svenska Friidrottsförbundets Karin Grue Movin utmärkelser till 15 förtjänta ledare inom Spårvägen Friidrott. 14 av dessa är av manligt kön. Den första kvinnliga styrelseledamoten valdes in 1974 och den här fördelningen, 14-1, kunde ha gällt vilket år som helst sedan dess. Spårvägen Friidrott har brutit genom många gränser och står nu där man står. Den främsta friidrottsföreningen i landet. Men hjulspåren när det gäller könsfördelningen i styrelsen är djupa. Detta hindrar dock inte Spårvägen från att vara en absolut toppförening på spinnsidan.


Alliansföreningen
2019-05-07 12:34

Jubileumsnummer
Lars G. Lindström har gjort ett 16-sidigt extranummer av Spårvägen Sport som behandlar 100-årsfesten i Münchenbryggeriet den 19 februari. Det blev en fantastisk fest med friidrottens Janne Bengtsson som festgeneral. "Alla var där".  Jubileumsnumret innehåller ett svep från festen med ett 80-tal foton. Fotografer var i huvdsak Stig Almqvist för Alliansföreningen och Thomas Windestam för friidrotten. Tidningen går inte ut över medlemsregistret utan kan fås genom de olika spårvägsföreningarna.