sparvagenidrott@hotmail.com
Friidrott
2019-11-27 14:14

Ordförandekonferensen
Svenska Friidrottsförbundet har hållit ordförandekonferens med 55 deltagare. Spårvägens Mattias Sunneborn och Jenny Åkervall pratade om veteranfriidrott och vikten av fysisk aktivitet livet ut. Själva är de ju lysande förebilder som aktiva och Spårvägen är som klubb dominerande i svensk veteranfriidrott.