sparvagenidrott@hotmail.com
OS
2020-03-25 12:21

Väntat besked
Sommarens OS i Tokyo skjuts upp till nästa år. Ingen lätt manöver att vända den skutan. Men absolut nödvändig.


RF
2020-03-25 11:37

Den halva miljarden
De 500 miljoner kronor som regeringen tilldelat idrotten för att täcka  upp bortfall av inkomster i spåren av smittan, skall fördelas genom Riksidrottsförbundets försorg. Därtill har en referensgrupp på 10 personer utsetts. Bland  dessa finns spårvägaren Johan Storåkers, som sedan några år är ordförande i Svenska Friidrottsförbundet.