sparvagenidrott@hotmail.com
Alliansföreningen
2020-05-07 18:44

Balansgång på en knivsegg
Hur mycket kan man hålla igång inom idrotten utan att sprida smittan? Är det så att idrotten så här långt varit för försiktig i rädsla för att trampa över? Ja, kritik har framkommit där man menar att RF:s brist på agerande har medfört att specialförbunden stängt ned för mycket. RF hänvisar till Folkhälsomyndigheten, som kanppast har någon kunskap om de olika idrotterna.
   Träning kan bli långtradig om inte tävlingslusten tillfredställs. I brist på mästerskap och de stora tävlingarna går det att anordna mindre föreställningar, i första hand för de bästa. Det är definitivt möjligt för de flesta indivduella idrotterna. Spårvägens Daniel Ståhl har infomerat om att han i slutet av denna månad skall tävla i Växjö. Helt inom myndighetens rekommendationer.