sparvagenidrott@hotmail.com
Badminton
2020-05-10 18:56

Ungdomsträning fungerar
Ungdomarna tränar ungefär som vanligt, men alla byter om hemma. Alla tävlingsverksamhet är  inställd. Ekonomiskt missar föreningen intäkter från Spårvägen Open och USM, tävlingar som man skulle ha arrangerat. De sommarläger på hemmaplan som föreningen årligen arrangerar, tre läger veckorna efter varandra,  hänger i luften. Inga beslut är ännu tagna. Verksamheten bedrivs i Enskede Rackethall. 500 medlemmar är under normala förhållanden delaktiga i träningsverksamhet. 11 tränare som är anställda på olika tidspremisser sköter ruljansen med 10-15 ideellt verkande assisterande tränare som hjälp.


Bordtennis
2020-05-10 09:53

En boom som tvärdog
Spårvägen med 800 medlemmar är Sveriges - kanske Europas- största bordtennisklubb. Verksamheten bedrivs i SL-hallen, Liljeholmshallen och på skolor. Man har två heltidsanställda tränare, tre halvtidsanställda och ett antal tränare på timtid. Under året har det varit så stort intresse från nya medlemmar, att kölistor fått upprättas. När bacillen dök upp dök nyrekryteringen ned till noll.
   I mars beslutade Svenska Bordtennisförbundet att all verksamhet i sporten skulle ställas in. Detta var bara -nolens volens- att rätta och packa sig efter. Efter två veckor lättade man på handbromsen och ungdomsträning pågår nu, men med magrare grupper. Under 14-dagarsuppehållet sanerades SL-hallen ända ned till pingisbollarna. Ett par inställda arrangemang under våren har borrat hål i ekonomin, men styrelsen bedömer att man klarar sig pengamässigt åtminstone över sommaren.