sparvagenidrott@hotmail.com
Friidrott
2019-05-07 12:43

Utmärkelser
Vid årsmötet för Spårvägen Friidrott överlämnade Svenska Friidrottsförbundets Karin Grue Movin utmärkelser till 15 förtjänta ledare inom Spårvägen Friidrott. 14 av dessa är av manligt kön. Den första kvinnliga styrelseledamoten valdes in 1974 och den här fördelningen, 14-1, kunde ha gällt vilket år som helst sedan dess. Spårvägen Friidrott har brutit genom många gränser och står nu där man står. Den främsta friidrottsföreningen i landet. Men hjulspåren när det gäller könsfördelningen i styrelsen är djupa. Detta hindrar dock inte Spårvägen från att vara en absolut toppförening på spinnsidan.