sparvagenidrott@hotmail.com
Friidrott
2020-05-20 11:30

Veteran-VM
Spårvägen är numera, när det gäller veteranfriidrott, uppstigen ur askan och är den oförlikneligt mest framgångsrika i friidrotts-Sverige. Mattias Sunneborns eldfängda och entusiastiska engagemang ligger bakom förvandlingen. I kiken ligger veteran-VM i Göteborg 2021, men nu har det beslutats att årets mästerskap i Toronto, Kanada inte kommer att genomföras. Hela kalendern flyttas ett år framåt och mästerskapet i Göteborg kommer att gå 2023. Dessförinnan brakar det dock loss i Tammerfors 2021.