sparvagenidrott@hotmail.com

ESSIVO

spårv gammal
Några Veteraner - A-laget i handboll 1941.

Orden bildades 1946, och huvudverksamheten är att vara en kamrat-
förening för äldre spårvägare. Medlem kan man bli efter fyllda 40 år
och 15 år som betalande medlem för män och 10 för kvinnor.
Essivo delar ut pris till förtjänta ledare och aktiva i spårvägs-
föreningarna.

Styrelse
Ordförande: Sven Söderström, Äppelstigen 4, 181 62 Lidingö,Tel B: 7661762, mobil 0709-369002, e-mail ullasoderstrom@swipnet.se
Vice ordförande: Bo Wiberg, Grantorpsvägen 9, 165 74 Hässelby
Sekreterare: Alva Blom, Segelflygsgatan 27 3tr, 128 33 Skarpnäck
Kassör: Marianne Wallberg, Barnängsgatan 34, 116 41 Stockholm Tel B: 644 32 75