sparvagenidrott@hotmail.com

histoLogo 100 år

Från sektionsförening till alliansförening

Stockholms Spårvägars Gymnastik och Idrottsförening bildades av spårvägsanställda år 1919. Efter hand tillkom nya sektioner. 
Som mest hade föreningen 18 idrotter på programmet. 1991 omvandlades föreningen till en alliansförening, där varje idrott blev en fristående förening. 
Idag har Spårvägen 14 idrotter och ca 5 500 medlemmar. 
I spalten ovan längst till höger hittar du länkar till alla föreningarna.