sparvagenidrott@hotmail.com

Spårvägens MIF FRIDA

Spårvägens MotionsIdrottsFörening FRIDA bildades 2006 genom sammanslagning av Fritidsklubben FRIDA och Spårvägens motionsidrottsförening.

Klubben går alltså in på sitt sjätte år som Spårvägenförening.Värt att notera är alltså att föreningens namn är; Spårvägens Motionsidrottsförening FRIDA. Vi har ju tidigare, senast i Alliansstyrelsen verksamhetsberättelse för år 2010 omnämnts som Spårvägens Motionsidrottsförening med arbetsnamnet FRIDA.
FRIDA står lite krystat för FöretagsIdrottsAktiviteter och var en fortsättning på Motionsidrottskommittén som verkade fram till 1990.

När SL Fritid lades ner i mars år 2000 tyckte vi som då satt i FRIDA att det var för viktigt och nödvändigt att det vi hade jobbat hårt för bara skulle försvinna. Vi fortsatte alltså och bildade år 2000 Fritidsklubben FRIDA, och fortsatte med samma utbud som SL Fritid hade haft.

Med åren så blev det alltmer uppenbart att intresset hade minskat och successivt minskade vi antalet grenar och tillfällen. 2004 tillkom dock GOLF på programmet och 2008 spelades det första SL-Mästerskapet i BOWLING samtidigt som ett SSM spelades.

2009 genomförde vi en drastisk förändring och minskade antalet grenar till dagens utbud;

Innefotboll
Innebandy (NorrteljeCupen)
Orientering (genom Luffarligan)
Golf
Bowling
Utefotboll (Eckerö Linjen Cup)

Utgick gjorde; Badminton, Bordtennis, Terränglöpning, Fri idrott, Simning, Handboll, Tennis, Rackettriatlon och Varpa.
Söderorts motionsklubb övertog arrangörskapet av Rackettriatlon och bjuder via FRIDA in till ett Öppet SöderortortsMästerskap i grenen.

Vi har även arrangerat en rad Nordiska SpårvägsMästerskap.
Fotboll 2006
Golf 2008
Badminton 2008
Bowling 2010

Varje år skickar vi ut MotionsIdrottens A-B-C  till de deltagande föreningarna med det utbud som styrelsen fattat beslut om, och som avses genomföras under året. Spårvägens MottionsIdrottsFörening FRIDA fungerar även som förbindelseförening för de Buss&Spårvägsstäder i Sverige som önskar fortsätta utbytet i Bowling. Likadant är det med de städer som var med i det Nordiska idrottsutbudet eftersom det Nordiska förbundet lades ner i december 2011. Ett samarbete med Järnvägarnas FritidsFörbund är under utarbetande, men där får framtiden utvisa hur det blir med det.

FRIDA har deltagit med ett eget lag i deras Innebandyturnering 2011, med en säker vinst. Likadant blir det 2012. Efter Mästerskapssegern blev två av FRIDAs spelare uttagna att representera Sverige i deras Nordiska Mästerskap i mars 2011.

FRIDA når man kontakt med genom att skicka e-post, eller ringa till klubbens kassör/sekreterare Mats Wedberg.

FRIDAs styrelse;
Claes Swedenstedt (ordförande), tel 070-422 87 82 claes.swedenstedt@comhem.se,

Mats Wedberg (kassör/sekreterare) tel 073-687 09 25 fk_frida@hotmail.com  

Eva Svensson (vice ordförande) tel 073-180 77 36 bemsvensson@hotmail.com

Leif Hurtig tel 070-562 95 82 leif.hurtig@bredband.net,

Hans Widlund tel 070-714 62 51 wid.lund@hotmail.com,

Hans Södergren tel 070-492 23 47 hanssodergren@bredband.net